Heartland Championship 
September 24, 2016, 5:00 pm
North Otago
22 - 38
Wairarapa-Bush RU
Whitestone Contracting Stadium, Oamaru
Wairarapa-Bush RU

Lineup

Name TR CON PEN DG Cards
1
2
3
4
5 1
6
7
8
9 1
10 3 1
11 1
12 1
13 1
14
15

Subs

Name TR CON PEN DG Cards
16
17
18
19
20
21
22