Heartland Championship 
September 20, 2008, 5:00 pm
North Otago
44 - 19
Wairarapa-Bush RU
Wairarapa-Bush RU