Heartland Championship 
September 25, 2010, 5:00 pm
Wairarapa-Bush RU
20 - 29
North Otago
Wairarapa-Bush RU