Heartland Championship 
October 6, 2012, 5:00 pm
Wairarapa-Bush RU
21 - 28
North Otago
Wairarapa-Bush RU